مارک های فورج و دایکاست

ظرافت در این نوع محصول به قدری مشهود می باشد که در همان لحظات اول در ذهن بیننده تاثیر و توجه او را به محصول کاملا جذب می نماید .این محصول از جدیدترین نوع این مارکها محسوب می شود، شما می توانید  اجزاء آرم خود را با حالت برجسته،درخشان و با رنگهای متنوع برای استفاده های گوناگون اعم از لوازم خانگی ، آشپزخانه، تولیدات صنعتی بکار ببرید.