مارک های حروفی نیکل

این محصول از جدیدترین نوع این مارکها محسوب می شود، شما می توانید تک تک حروف و اجزاء آرم خود را با حالت برجسته،درخشان و با رنگهای متنوع برای استفاده های گوناگون اعم از لوازم خانگی، آشپزخانه، تولیدات صنعتی بکار ببرید. ظرافت در این نوع محصول به قدری مشهود می باشد که در همان لحظات اول در ذهن بیننده تاثیر و توجه او را به محصول کاملا جذب می نماید .